PONIEDZIAŁEK ZE STARĄ FOTOGRAFIĄ – księgarnia im. Adolfa Dygasińskiego

Pińczów

Kilka wspomnień o słynnej Księgarni im. A. Dygasińskiego w Pińczowie, która mieściła się przy ul. Batalionów Chłopskich 2.

Księgarnia powstała w latach 50. XX w., początkowo mieściła się w budynku przy Placu Wolności. Pierwszym kierownikiem księgarni był pan Mieczysław Przondo. Nowy gmach przy ul. Batalionów Chłopskich zbudowano specjalnie dla księgarni. Był imponujący, miał niezwykłą architekturę. Oglądały ten budynek liczne wycieczki, w tym zagraniczne. W księdze pamiątkowej wpisał się. m.in. Jerzy Połomski – sławny piosenkarz.
Księgarnia miała swoje gadżety. Zakładki i exlibrisy.

Ostatnią kierowniczka księgarni była pani Krystyna Zagórska. Księgarnia zniknęła z kulturalnego pejzażu miasta pod koniec kwietnia 2021.
Fotografie w kolorze: Krzysztof Polański.

Muzeum Regionalne