Świętokrzyscy 'Terytorialsi’ pamiętają o swoim Patronie

Lokalnie

ŚWIĘTOKRZYSCY „TERYTORIALSI” PAMIĘTAJĄ O SWOIM PATRONIE
Dziś mija 45 rocznica śmierci majora cichociemnego Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”, patrona 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Świętokrzyscy Terytorialsi uczcili pamięć legendarnego żołnierza Armii Krajowej składając kwiaty i zapalając znicze przy jego mogile.
To właśnie dziś 24 marca przypada 45 rocznica śmierci mjr. cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”. Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w tym dniu udali się na miejsce pochówku swojego legendarnego patrona na polanę „Wykus”. Tam złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Oficer Wojska Polskiego, cichociemny, sportowiec, świetny strateg i skromny żołnierz. Nierozerwalnie związany z regionem Świętokrzyskim. Był i jest autorytetem dla żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej – powiedział o patronie brygady dowódca 10. ŚBOT płk Grzegorz Motak.

Eugeniusz Kaszyński ps. „Nurt” („Zygmunt”, „Mur”), urodził się 22 sierpnia 1909 roku w Łodzi – oficer kontraktowy 49 Huculskiego Pułku Strzelców w Kołomyi, oficer Karpackiej Półbrygady Obrony Narodowej, instruktor wf 8 Pułku Piechoty w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, instruktor spadochronowy w Ośrodku Wyszkolenia Powietrznego w Ringway. Wreszcie – cichociemny spadochroniarz AK, zrzucony do Polski w 1942 r., oficer „Związku Odwetu” i „Kedywu”, dowódca I Zgrupowania i zastępca dowódcy, a wreszcie dowódca Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, dowódca Oddziału Partyzanckiego 2 pp Leg. AK, dowódca I batalionu 2 pp Leg. AK i dowódca 2 pp Leg. AK. Zmarł 24 marca 1976 roku w Londynie. Jego zawiłe losy prowadziły go przez Węgry, Jugosławię, Francję i ziemię świętokrzyską, by zakończyć swoje życie w Anglii. Jego ostatnia wola została spełniona dnia 12 czerwca 1994 roku, kiedy to spoczął na polanie „Wykus” wśród swoich żołnierzy.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak decyzją nr 26/MON z dnia 22 lutego 2019 roku nadał 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej imię majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”. Święto brygady zostało natomiast ustanowione na dzień 11 czerwca, w rocznicę pochówku prochów legendarnego „Nurta” na polanie „Wykus”.

Zespół Prasowy
10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
im. mjr. E.G. Kaszyńskiego ps. „Nurt”