Hufiec ZHP Pińczów

V Rajd Imieninowy Józefa Piłsudskiego na trasie Pińczów- Grudzyny

15 maja odbył się V Rajd Imieninowy Józefa Piłsudskiego na trasie Pińczów- Grudzyny Rajd organizowany jest co roku przez Muzeum Regionalne w Pińczowie i 3 KS Pińczów/Region Południe, ZS „Niepodległość” im gen B Kwiatkowskiego Tegoroczne wydarzenie zostało połączone z kolejną rocznicą śmierci Marszałka Piłsudskiego. 12 maja minęło 86 lat. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 […]