Zaawansowane rozmowy na temat współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.

Trwają zaawansowane rozmowy na temat współpracy gminy Pińczów i powiatu pińczowskiego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, która kształci przyszłych pilotów. W poniedziałek, 24 maja Włodzimierz Badurak, burmistrz miasta i gminy Pińczów, Leszek Nogacki – radny Rady Miejskiej oraz Zbigniew Kierkowski, starosta powiatu pińczowskiego wraz z Tadeuszem Niewygodą, dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych imienia Stanisława […]