Zaawansowane rozmowy na temat współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.

Pińczów

Trwają zaawansowane rozmowy na temat współpracy gminy Pińczów i powiatu pińczowskiego z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, która kształci przyszłych pilotów.

W poniedziałek, 24 maja Włodzimierz Badurak, burmistrz miasta i gminy Pińczów, Leszek Nogacki – radny Rady Miejskiej oraz Zbigniew Kierkowski, starosta powiatu pińczowskiego wraz z Tadeuszem Niewygodą, dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Pińczowie wybrali się z wizytą do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Na miejscu zostali serdecznie przywitani przez senatora RP, doktora habilitowanego, profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Józefa Zająca, pełniącego funkcję prorektora do spraw rozwoju, doktor Beatę Fałdę, prorektora do spraw studenckich oraz Łukasza Puzio, dyrektora Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie.

Wizyta miała na celu kontynuowanie rozmów o nawiązaniu szeroko pojętej współpracy. W tym o kształceniu mechaników statków powietrznych jak również przyszłych pilotów szybowcowych i samolotowych z naszego regionu przy wykorzystaniu potencjału miasta Pińczów oraz Aeroklubu Regionalnego i lądowiska. Rozmawiano o programie studiów i szkoleń, a także kierunku współpracy.

Profesor Józef Zając wraz z dyrektorem Łukaszem Puzio oprowadzili przedstawicieli gminy Pińczów i powiatu po terenie uczelni. Panowie udali się także na teren pobliskiego Akademickiego Portu Lotniczego w Depułtyczach Królewskich, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne przyszłych pilotów oraz zapoznali się z doskonałymi warunkami i nowoczesnym wyposażeniem, które są do dyspozycji studentów w laboratoriach i warsztatach uczelni

– Po zapoznaniu się z warunkami, które Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie oferuje przyszłym studentom, ustaleniu priorytetów oraz wspólnych planów, kolejnym etapem będzie przygotowanie porozumienia w sprawie współpracy – w tym rozpoczęcie kształcenia w naszym mieście w zawodzie technik mechanik lotniczy. Mam nadzieję, że uda się ją nawiązać jak najszybciejWspółpraca zestarostwem powiatowym i panem starostą Zbigniewem Kierkowskim, jego wsparcie i zaangażowanie dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica Tadeusza Niewygody pozwoli być może w przyszłym roku zrealizować kształcenie w tym zawodzie – informuje Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa.

Dodajmy, że Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Chełmie proponuje włączyć się w następujące działania:

  • objęcie patronatem szkoły w Pińczowie (Zespół Szkół Zawodowych) w celu utworzenia specjalności technik mechanik lotniczy,
  • pomoc w przygotowaniu kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć,
  • pomoc w stworzeniu programów nauczania dostosowanych do przepisów licencjonowania PART-66,
  • pomoc zakresie tworzenia Raportu Uznania Wiedzy publikowanego przez Prezesa ULC w zakresie przedmiotów prowadzonych w ramach zajęć edukacyjnych.

W ramach współpracy planowane jest otwarcie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych – technikum o specjalności mechanik lotniczy. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce ministra Michała Cieślaka za zaangażowanie i inicjatywę, które pozwoliły nawiązać współpracę z Państwową Wyższa Szkoła Zawodową w Chełmie.

Na zdjęciu poniżej od lewej: Zbigniew Kierkowski, starosta pińczowski, senator RP Józef Zając, Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa, Tadeusz Niwygoda, dyrektor pińczowskiego „Staszica”, Leszek Nogacki, radny Rady Miejskiej w Pińczowie oraz Łukasz Puzio, dyrektor Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie. Zdjęcie wykonano przed budynkiem Państwowej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

IMG 20210524 121026

Na zdjęciu poniżej od lewej: Łukasz Puzio, dyrektor Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie, Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa, senator RP, profesor Józef Zając, Zbigniew Kierkowski, starosta pińczowski, Tadeusz Niwygoda, dyrektor pińczowskiego „Staszica” przy zabytkowym samolocie znajdującym się na terenie PWSZ w Chełmie.

IMG 20210524 133424

Podczas wizyty przedstawiciele gminy Pińczów i powiatu rozmawiali z senatorem RP, profesorem Józefem Zającem o patentach opracowywanych na PWSZ w Chełmie, a także obejrzeli teren uczelni.

IMG 20210524 121348

Kolejnym punktem wizyty był Akademicki Port Lotniczy w Depułtyczach Królewskich – to tam przyszli piloci mają zajęcia praktyczne.

IMG 20210524 135039
IMG 20210524 135315

pinczow.com.pl