Zdobywamy umiejętności – szkolenia w ramach projektu PSCK 2.0

Lokalnie

Cyfrowy wymiar kultury. Nowe media, multimedia i całkiem dla nas nowe formy aktywności. Projekt „PSCK. 2.0” już na finiszu, co tak naprawdę oznacza początek nowej drogi z Wami i dla Was – naszych obecnych i przyszłych odbiorców. Wkrótce nasze studio wspólnie wypełnimy cyfrowym działaniem. Największe wyzwanie dopiero się zaczyna. A tu mały przedsmak możliwości jakie stanęły przed nami otworem…

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczące realizacji projektu systemowego pn. „Cyfrowy dom kultury”.