EtnoPonidzie -wielka premiera [wideo]

Pińczów Wydarzenia

13 kwietnia to bardzo ważna data w Muzeum Regionalnym w Pińczowie, gdzie odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Etno Ponidzie – obrzędy ludowe z Pińczowa i okolic”. Całe przedsięwzięcie obejmuje cykl sześciu spotkań, każde o odrębnej tematyce, ale wszystkie ukazujące bogatą tradycję i obyczajowość regionu Ponidzia w okresie XIX i XX wieku.

Pierwszą prelekcję na temat dorocznych świąt kościelnych przedstawiła Aleksandra Imosa- Przewodnik Muzeum Wsi Kieleckiej. Interesujący wykład w formie video uświetniły arcydzieła sztuki ludowej wypożyczone przez Muzeum Wsi Kieleckiej i uzupełnione przez Stowarzyszenie „Chata Bogucka”.
Każde comiesięczne spotkanie, oprócz formy wykładu będzie wzbogacone o odpowiednio skomponowaną wystawę tematyczną.

Projekt „Etno Ponidzie” udało się zrealizować dzięki udziałowi w programie Narodowego Centrum Kultury „Etno Polska 2021” i przy pomocy środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Do udziału w projekcie, który zanurzy nas w bogactwie kulturalno-obyczajowym Ponidzia zaprasza
dr Justyna Dziadek – dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie.

Tekst: Irmina Wołczyk
Wideo i Foto: Piotr Młynek