Jędrzejów: Umowy podpisane

Lokalnie

Dzisiaj Burmistrz Marcin Piszczek podpisał umowę z wykonawcą na realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic”. Prace będą realizowane przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego (lider) i „ALTOR” Sp. z o. o. z Mińska MazowieckiegoW ramach inwestycji wykonywane będą roboty budowlane polegające w szczególności na:
• przebudowie dróg gminnych: 100-metrowego odcinka ul. 11 Listopada, 76- metrowego odcinka ul. R. Dmowskiego oraz 42-metrowego odcinka ul. Parkowej
• przebudowie skrzyżowania w/w dróg gminnych na skrzyżowanie typu „małe rondo”;
• przebudowie istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, kolidujących z przebudowywanym w granicach istniejącego pasa drogowego układem drogowym w/w dróg gminnych;
• przebudowie istniejącego oświetlenia ulicznego;
• zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujących z przebudowywanym układem drogowym.

Termin realizacji inwestycji to 30 września 2021 r. Wartość robót budowlanych: 2 018 350,16 zł. Wysokość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 60% kosztów kwalifikowalnych

/fb.com/miastojedrzejow/