Sesja Rady Powiatu Pińczowskiego – 29 grudnia

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się sesja Rady Powiatu w Pińczowie w Powiatowym Ośrodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42 w Pińczowie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku dziennego obrad. Przyjęcie protokołu z […]