Szpital buski od 1 stycznia nie tylko dla pacjentów z COVID-19

Lokalnie

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. (skan poniżej), z dniem 1 stycznia 2021 r. w Szpitalu Powiatowym w Busku-Zdroju pozostają tylko dwa oddziały dedykowane dla pacjentów z COVID-19, tj. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Oddział Chorób Zakaźnych. – informuje Grzegorz Lasak, Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju

○ źródło: szpitalbusko.pl

Pozostałe oddziały w tym: Oddział Chirurgiczny, Ortopedyczny, Ginekologiczno-Położniczy i inne przyjmować będą pacjentów wg. odpowiednich jednostek chorobowych.

Z końcem bieżącego roku, przystąpimy do pełnej dezynfekcji oddziałów, które leczyły pacjentów z COVID-19. Ponieważ wykorzystana będzie metoda zamgławiania powierzchni środkiem dezynfekcyjnym, przyjęcia pacjentów będą realizowane po wykonaniu pełnej dezynfekcji oddziału.
Także wszystkie poradnie specjalistyczne, m.in. Chirurgiczna, Ortopedyczna, Urologiczna oraz Nefrologiczna przyjmować będą pacjentów w dawnej lokalizacji.

Natomiast Dział Rehabilitacji Leczniczej, Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych a także Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 zlokalizowane będą w budynkach naprzeciw szpitala (dawna szkoła budowlana).

Bardzo proszę o przestrzeganie dotychczasowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w tym obowiązku zakrywania nosa i ust.

Z poważaniem

Grzegorz Lasak

Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju

/infobusko.pl/