Umowa na przebudowę dworca autobusowego w Pińczowie już podpisana. To inwestycja za prawie 3 miliony złotych

Pińczów

Burmistrz miasta i gminy Pińczów, Włodzimierz Badurak podpisał we wtorek, 11 maja umowę na przebudowę dworca autobusowego w Pińczowie. Inwestycja planowo potrwa rok, a jej wartość to prawie 3 miliony złotych.

Wykonawcą wyczekiwanej inwestycji będzie kielecka firma wyłoniona w drodze przetargu – AQUA MK Sp z.o.o.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące prace:

– przebudowę budynku oraz jego rozbudowę o zadaszenie na konstrukcji stalowej od strony południowo-zachodniej;

– wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i elektrycznej;

– wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrzne

– wykonanie instalacji fotowoltaiki na dachu budynku;

– wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej;

– wykonanie przyłącza wodociągowego;

– wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odparowującym;

– zagospodarowanie terenu działki polegające na utworzeniu układu komunikacyjnego wewnętrznego (pieszy i kołowy) z wykonaniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 32 (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), busów w ilości 3 szt. i autobusów ilości 3 szt.

W planach jest także przebudowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej, zamontowanie oświetlenia terenu oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, zagospodarowanie zieleni).

Wartość inwestycji to 2 miliony 622 tysiące 19 złotych i 36 groszy.

Umowę podpisali: burmistrz miasta i gminy Pińczów, Włodzimierz Badurak przy kontrasygnacie skarbnika gminy Mirosławy Wiśniewskiej oraz prezes firmy AQUA MK, Marcin Borowiec w obecności pracowników firmy. W spotkaniu uczestniczyła także Urszula Sroka – Kurek, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Poza Budżetowych i Zamówień Publicznych, który zajmował się procedurą przetargową.

Inwestycja o nazwie „Przebudowa dworca” realizowana będzie w ramach projektu „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata2014-2020 Oś priorytetowa 3 Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

– Cieszę się, że po kilku latach starań samorządu i pracowników urzędu uda się zrealizować inwestycję, polegającą na przebudowie naszego dworca autobusowego. Po zakończeniu inwestycji będziemy mogli pochwalić się nowoczesnym dworcem wraz ze stacją wypożyczeń rowerów. Dzięki temu przedsięwzięciu nie tylko zmieni się wizerunek budynku i terenu przy nim, ale przede wszystkim poprawią się warunki dla osób korzystających z komunikacji publicznej, w tym dojeżdżających uczniów i studentów – podkreśla Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa.

Przypomnijmy, że przebudowa dworca jest częścią dużej inwestycji „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”, na którą nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 procent kosztów kwalifikowanych – 6 417 892,68 złotych. Wartość ogółem projektu wynosi 7 838 500,02 złotych, w tym wkład własny gminy w kwocie 1 420 607,34 złotych. Projekt zakłada przebudowę i modernizację dworca PKS – budynku oraz parkingu, montaż paneli fotowoltaicznych na budynku dworca, zakup 2 autobusów, montaż 5 wiat przystankowych, budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta o długości ok. 4,5 kilometra, utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów, kampanię promującą ekologiczny transport publiczny, budowę systemu parkingowego Park&Ride oraz Bike&Ride.

Bez tytułu
dd

pinczow.com.pl