Wielkie Sprzątanie Góry Zamkowej!

Lokalnie Pińczów

Światowy Dzień Ziemi możemy świętować na wiele sposobów. Jednym z nich jest sprzątanie terenów zielonych w najbliższym otoczeniu. Pamiętając o tym, iż inicjatorami akcji „SprzątaMY Górę Zamkową” byłi Regesta S.A , Krajobrazy Ponidzia / Janyst Eu , aby oczyścić ze śmieci jedno z najpiękniejszych miejsc w Pińczowie.

Regesta S.A. zaprosiła do udziału mieszkańców, zaangażowała również lokalne instytucje
i organizacje. Zbiórka będąca częścią działalności charytatywnej pod nazwą „Gesty Regesty” odbywała się 23 marca od godziny 14. Uczestniczy akcji w małych grupach porządkowali poszczególne sektory Góry Zamkowej. W tej pięknej akcji wzięło udział Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, które już od rana porządkowało teren Góry Świętej Anny, firma Janyst.eu Robimy Reklamy, stowarzyszenie Krewcy Ponidzianie, przedstawiciele Muzeum Regionalnego w Pińczowie, członkowie Krajobrazów Ponidzia, reprezentanci Urzędu Miejskiego w Pińczowie, Powiatu Pińczowskiego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz liczne grono mieszkańców, którym leży na sercu piękno pińczowskiego krajobrazu.

Natomiast patronat medialny nad akcją objęło Radio TPI, które jest zawsze w centrum ważnych wydarzeń.

Tekst: Irmina Wołczyk
Foto: Piotr Młynek