Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie zaprasza

Pińczów

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Formularz Rekrutacji Online 

 Liceum Ogólnokształcące

(4 letnie) – nauka kończy się egzaminem maturalnym

Technikum Nr 1

(5 letnie) – nauka kończy się egzaminem maturalnym. Uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione dla danego zawodu.

ZAWODY:

– technik mechanik

– technik pojazdów samochodowych

– technik informatyk

– technik budownictwa

– technik organizacji turystyki

– technik technologii żywności

– technik geodeta

Technikum Nr 2

(5 letnie) – nauka kończy się egzaminem maturalnym. Uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione dla danego zawodu.

ZAWODY:

– technik ekonomista

-technik handlowiec

 Branżowa Szkoła I stopnia

 (3 letnia) – uczeń uzyskuje kwalifikacje w danym zawodzie po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły.

ZAWODY:

– mechanik pojazdów samochodowych

– operator obrabiarek skrawających

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zajęcia realizowane są w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych  im. Stanisława Staszica i zakładach pracy.

oraz:

– cukiernik

– piekarz

– wędliniarz

– fryzjer

– kamieniarz

Przyjęcia pod warunkiem dostarczenie umowy o praktyczną naukę zawodu.

Branżowej Szkoły II Stopnia

(2 letnia) ? nauka kończy się egzaminem maturalnym. Uczeń uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione dla danego zawodu.

Obowiązujące dokumenty:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawoweji zaświadczenie z egzaminu ( po zakończeniu roku szkolnego ),
  2. Dwie fotografie,
  3. Karta zdrowia,
  4. Wypełniona karta informacyjna – pobrać ze szkoły podstawowej,
  5. Kwestionariusz osobowy (pobrać z sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych),lub pobierz
  6. Zaświadczenie o praktyce ( dotyczy Branżowej Szkoły I Stopnia dla zawodu: cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer).
  7. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia (dotyczy przyjęcia do Branżowej Szkoły II Stopnia).

Harmonogram Rekrutacji

Szczegółowe informacje. 

Dyrektor Szkoły

 .Rekruatacja Online

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem
ZSZ 28-400 Pińczów, ul Spółdzielcza 6
tel./fax 041 357 30 00
email: zszszkola@op.pl