Zrobili sobie piękny prezent świąteczny – zostali żołnierzami WOT

Lokalnie

W niedzielę 20 grudnia w Kielcach miała miejsce ostatnia w tym roku przysięga świętokrzyskich terytorialsów. Przy świątecznym stole z pewnością nie zabraknie opowieści z poligonu.

Przysięga trzydziestu sześciu żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyła się 20 grudnia o godzinie 11:00 na terenie koszar wojskowych na kieleckiej Bukówce.
Nowi „Terytorialsi”, by stanąć na placu i wypowiedzieć słowa roty przysięgi, najpierw musieli ukończyć szkolenie podstawowe tzw. „szesnastkę”. W czasie niełatwego szkolenia poznawali tajniki służby wojskowej. Szkolili się z zakresu posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, taktyki, topografii i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. „Terytorialsi” przez ostatnie 16 dni nie rozstawali się ze swoim „GROTEM”, co było elementem szkolenia nauki budowy i eksploatacji broni, a także bezpiecznego i efektywnego posługiwanie się karabinkiem. Ich nabyte umiejętności zostały sprawdzone egzaminem praktycznym, który zdawali na terenie poligonu w Wędrzynie pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów żołnierzy 10 ŚBOT.
Kim są nowi „Terytorialsi”? Wśród przysięgających są: uczniowie szkół technicznych, kierowca zawodowy, pedagog, ratownik wodny, technik logistyk oraz pracownicy biurowi. Na co dzień są przedstawicielami różnych zawodów, ale łączy ich służba w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.
Obecnie w szeregach 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej służy ponad 1200 żołnierzy TSW. W skali kraju WOT liczy już 27 tys. żołnierzy.


Misją 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” jest obrona i wspieranie społeczności województwa świętokrzyskiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Zespół Prasowy Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
im. mjr. cc. E.G. Kaszyńskiego ps. „Nurt”