21WSzUR: Szpital wznowił działalność w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

Lokalnie

21 Wojskowy Szpital Uzdrowisko-Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju wznowił działalność w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej- informuje na swej @stronie lecznica

W nawiązaniu do treści par. 13 ust. 1 pkt 2 tiret Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316, póz. zm.), Szpital wznowił działalność w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.
Zgodnie z par 13 ust. 2 ww. rozporządzenia, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Informujemy, że zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje Nasz Szpital. Testy te zgodnie z przywołanym rozporządzeniem są finansowane ze środków publicznych.

Jednocześnie informujemy, że leczenie odbywa się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.
Informacje w sprawie innych form leczenia, w tym pełnopłatnego, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 45 95 95 200, w dni robocze – w godz.: 7.oo -14.oo lub pocztą: e-mail: rezerwacja@szpitalwojskowy.pl

Wszelkie informacje dotyczące działalności Szpitala znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.szpitalwojskowy.pl

Źródło: infobusko.pl